Boek
Nederlands

Marcelo en de echte wereld

+1
Marcelo en de echte wereld
×
Marcelo en de echte wereld Marcelo en de echte wereld
Doelgroep:
Vanaf 15 jaar

Besprekingen

Marcelo is een vreemde jongen van zeventien. Hij hoort innerlijke muziek waardoor hij zich kan afsluiten van de rest van de wereld en heeft er geregeld nood aan de voorbije dag 'terug te denken'. Hij houdt van mensen met duidelijke gezichtsuitdrukkingen en spreekt over zichzelf en tegen anderen in de derde persoon. Marcelo woont in een boomhut in de tuin. Hij gaat naar een speciale school waar hij dingen leert als 'beslissingen maken' en waar hij inzicht verwerft in de beweegredenen van mensen in 'de echte wereld'. Zijn vader vindt die innerlijke muziek, die boomhut en die speciale school maar niks: zijn zoon moet volgens hem ook gewoon tot de echte wereld proberen te behoren. Maar Marcelo weet wel ongeveer wat die eis om toe te treden tot de echte wereld zou betekenen: soms zomaar een praatje maken met anderen, meestal zijn mond houden over zijn speciale interesses, vaak mensen aankijken en een hand geven, plots dingen doen die niet op voorhand gepland zijn. Dergelijke normaliteit pr…Lees verder
Marcelo Sandoval (17, ik-figuur) is een bijzondere jongen. Hij luistert het liefst de hele dag naar de innerlijke muziek in zijn hoofd en houdt niet erg van mensen. Als zijn vader hem echter verplicht een zomer lang op zijn advocatenkantoor te werken, wordt Marcelo uitgedaagd uit zijn schulp te kruipen. Vanaf dat moment draait alles in Marcelo’s leven om verwachtingen: lukt het hem, ondanks zijn aan Asperger verwante autistische stoornis, te functioneren in de 'echte' wereld vol onbekende mensen, ervaringen en gevoelens? Marcelo’s directe, analytische woordkeus verhoogt de spanning en het vervreemdende effect, evenals de keuze van de auteur om veel ongezegd te laten. Het universele verlies van onschuld en de pijn van volwassen verantwoordelijkheid worden zeer overtuigend verbeeld in Marcelo’s belevingswereld. Terwijl hij liefde, jaloezie en wedijver ontdekt, verdwijnt de innerlijke muziek. Marcelo’s scherpe observaties en een gezonde dosis humor houden het verhaal verrassend luchtig. …Lees verder

Marcelo en de echte wereld

Marcelo is geboren met het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Dit betekent onder andere dat hij zich minder makkelijk kan inleven in andermans gedachten en gevoelens dan de gemiddelde mens.
Hij houdt ervan om paarden te verzorgen op zijn aangepaste school. Hij leeft in een boomhut in de achtertuin en hoort muziek in zijn hoofd. En Marcelo vindt het allemaal best. Hij kijkt uit naar een lange zomervakantie waarin hij drie maanden lang paarden mag verzorgen. Maar dat is buiten zijn vader gerekend. Die kan de situatie van Marcelo iets minder makkelijk accepteren en vindt dat het tijd wordt dat Marcelo geconfronteerd wordt met de echte wereld. Hij regelt voor hem een vakantiejob in het postkantoor van zijn advocatenkantoor. Als Marcelo erin slaagt drie maanden lang in de ‘echte’ wereld te functioneren, dan mag hij het jaar erop zelf kiezen naar welke school hij zal gaan. Als het hem niet lukt, moet hij naar een ‘normale’ school.
Wanneer Marcelo tijdens het werken ont…Lees verder