Woordenboek waarin, bij bijna alle letters van het alfabet, 42 woorden rond het thema 'naar buiten' aan bod komen. Ze worden spelenderwijs aangeleerd via een, soms grappige, kleurentekening en één of twee versjes. Vanaf ca. 3 jaar.
Titel
Naar buiten
Auteur
Liesbeth Verhulst-Schlichting
Illustrator
Paula Gerritsen
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Utrecht: Van Dale Lexicografie, 2010
48 p. : ill.
ISBN
9789066486423 (hardback)

Besprekingen

'Taal is de basis voor verdere ontwikkeling.' Dat willen we graag aannemen van Van Dale Uitgevers en dit uitgangspunt verklaart meteen waarom de uitgever al woordenboeken maakt voor kinderen die in de vroegste fase van hun taalontwikkeling zijn, voor peuters en kleuters dus. In 2005 kwam Mijn eerste Van Dale op de markt. Een 'voorleeswoordenboek' voor kinderen vanaf twee jaar, waarin aan de hand van een rijmpje en een prentje duizend woorden worden aangeboden die tot de actieve woordenschat van kinderen moeten behoren voor ze naar de kleuterklas gaan. Ze zijn gericht op de dagelijkse leefwereld van het kind en ze nodigen uit tot nazeggen van het rijmpje, zaken benoemen, situaties interpreteren. Een mooie, wetenschappelijk onderbouwde opzet en een aangename stimulans in de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Als uitbreiding op Mijn eerste Van Dale heeft de uitgever nu zes themaboekjes op de markt gebracht die op hetzelfde stramien zijn g…Lees verder
Dit deel uit de onlangs verschenen serie van zes thematische kinderwoordenboeken* bevat 42 woorden rond het thema 'naar buiten'. De serie sluit aan bij de moederuitgave 'Mijn eerste Van Dale: voorleeswoordenboek' (2005)**. Het formaat en de omvang van deze zes boekjes is kleiner dan de beginuitgave. De woorden worden middels een versje en illustratie gepresenteerd, allemaal passend bij het thema. Thematisch is het onderwerp 'naar buiten' in de ruimste zin van het woord bekeken: woorden als bezem, camping, herfst, krokus en schaduw komen aan bod. De gedetailleerde kleurenillustraties in licht karikaturale stijl, waarbij humor niet ontbreekt, zijn aantrekkelijk. In de rijmende versjes (veelal vierregelig) zijn de rijmvormen afwisselend genoeg om de aandacht vast te houden en de leesdreun te vermijden. Bij de letters zijn één of twee versjes opgenomen. De letters q en x ontbreken in dit alfabetisch geordende boek. De gebruikte woorden zijn iets moeilijker dan de woorden in de oorspronke…Lees verder

Suggesties